Energy contracting

Energy contracting

Skupina ADI Heat & Power zajišťuje v rámci tzv. „Energy contractingu“ obchodním partnerům, majitelům a provozovatelům tepelných hospodářství, optimalizaci provozu tepelných hospodářství za pomocí technologie kombinované výroby elektřiny a tepla.

Služba Energy contractingu v principu znamená dlouhodobou dodávku tepla, při které odběratel v ceně komodity hradí zároveň poměrnou část investice do zařízení kotelny. Majitelem a provozovatelem technologie je po celou dobu kontraktu skupina ADI Heat & Power, s tím, že v objektu odběratele má pronajaté prostory pro technologii a zaručený přístup k ní.

Výhody energy contractingu pro majitele a provozovatele tepláren:

  • nulové investice do drahé technologie (až desítky milionů korun)
  • roční provozní úspora nákladů v řádu i několika milionů korun ročně
  • nulové provozní náklady a náklady na opravu spojené s technologií

Více informací ke stažení