Rekonstrukce a výstavba

Rekonstrukce a výstavba

Společnost Martech Holding a.s., stavební divize skupiny ADI Heat & Power  provádí zejména modernizace a revitalizace plynových či uhelných kotelen a tepláren a dále pak veškeré práce týkající se budování a rekonstrukce tepelných rozvodů. Zajišťuje též stavební práce v oblasti plynárenství, vodárenství a pozemního stavitelství.

Martech Holding dodává na základě vlastních referencí na „KLÍČ“:

 • plynové a olejové kotelny
 • teplovodní a horkovodní předávací stanice
 • venkovní i vnitřní rozvody plynu
 • venkovní vodovody, teplovody a kanalizace
 • výstavbu bytových a průmyslových objektů
 • výstavbu půdních a střešních nástaveb
 • ústřední vytápění a zdravoinstalace v objektech
 • slaboproudé i silnoproudé elektroinstalace
 • měřící a regulační techniku tepla i teplé užitkové vody
 • regulační a řídící systémy kotelen i předávacích stanic včetně
 • programového vybavení
 • domovní předávací stanice se samostatným ohřevem teplé užitkové vody

Více informací na www.martechholding.cz